Paalutustuotteet

Ø88,9-406 poraputkien sekä teräsputki- ja sydänteräspaalujen katkaisu ja koneistus.

Kalliokärkien ja maakenkien koneistustyöt. Paaluhattujen, avarrinkruunujen ja rengasterien hitsaus. Koneistetaan myös paalujen kannot eli ns. hukkaputket sahaamalla päät suoriksi ja koneistamalla viisteet, jotta työkohteista jäävät putket saadaan hyödynnettyä tehokkasti.

Pääpiirteittäin viisteytämme putkia ns. kellaripaalutukseen eli perustusten vahvistamisurakoihin. Näihin kohteisiin putkien pituudet ovat 1000-3000 riippuen kattokorkeudesta. Paaluja myös jatketaan kierreholkeilla, mutta kellarikohteissa tämä on kustannuksiltaan arvokasta.

Myös täyspitkiä putkia pystymme viisteyttämään viisteytysyksiköllämme.
Kokonaisuutena kuorman purku, sahaus, viisteytys, pakkaus ja kuormaus.
teräsputkipaalu
sydänteräspaalu