Viisteytys

Putkien ja tankojen viisteytyspalvelu

Putkien halkaisijat Ø88,9–406 mm

Tankojen halkaisijat Ø50–100 mm

Pituudet 1000–14000 mm

Viistemallit esimerkiksi suora viiste, juurituellinen ponttiviiste ja J- tai U-viiste.

Esiviisteytys parantaa hitsaamisen laatua ja nopeuttaa työskentelyä työkohteissa. Työkohteissa käytettävät viisteytyskoneet ovat hitaita puhuttaessa suuremmista määristä viisteytyksiä. Juurituellinen viiste on erinomainen hitsattavuudeltaan ja putkien päiden kohdistamisen kannalta helppo. Juurituellinen ponttiviiste muodostuu urosviisteestä, joka kohdistaa itsensä naarasviisteeseen luoden samalla juurituen.

viisteitys

paalu

hitsausviiste

viisteytys

putkiviiste

viiste